چند نکته مهم:

  • پس از تکمیل این فرم راهنمای افتتاح حساب بلافاصله برای شما ایمیل می شود در صورتی که راهنما را تا چند دقیقه پس از تکمیل فرم در ایمیل خودتان دریافت نکردید پوشه اسپم ایمیل خودتان را نیز چک کنید .​
  • برای افتتاح حساب تصویر اسکن شده یکی از مدارک شناسایی شما مورد نیاز است. کارت ملی، گواهینامه، پاسپورت و شناسنامه از طرف بروکر مورد قبول است. در صورتی که به عنوان مدرک شناسایی از کارت ملی، گواهینامه یا پاسپورت استفاده می کنید، تاریخ اعتبار این مدرک نباید گذشته باشد. در صورتی که از کارت ملی استفاده می کنید، تصویر پشت کارت که حاوی تاریخ انقضا است نیز مورد نیاز است.تصویر باید از اصل مدرک تهیه شود. تصاویر تهیه شده از روی کپی مدارک مورد قبول بروکر قرار نخواهد گرفت.​
  • گروه پشتیبانی فارکس اینسایدر همواره در کنار شماست. در هر مرحله ای که سوالی برای شما پیش آمد حتما با ما تماس بگیرید.​

فرم ثبت نام: